Εισηγήσεις & Πρακτικά Εργαστήρια (workshop)

Αγαπητοί σύνεδροι,
Στην παρακάτω λίστα αναφέρονται ανά αλφαβητική σειρά επωνυμίας εισηγητή οι τίτλοι των εισηγήσεων & των πρακτικών εργαστηρίων που θα παρουσιαστούν στο 9ο ΠΣΕΑ. Οι εισηγήσεις καλύπτουν όλο το φάσμα της θεματολογίας του συνεδρίου όπως ανακαλύψεις νέων αστρονομικών αντικειμένων, παρατηρήσεις & καταγραφές αστρονομικών φαινομένων, επιστημονικές μελέτες ερασιτεχνών αστρονόμων, κατασκευές αστρονομικών οργάνων, αστροφωτογράφηση & διάδοση της επιστήμης της Αστρονομίας.

eisigiseis

Τα πρακτικά εργαστήρια ( Workshop ) που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο είναι :

workshop