Φάκελος συνέδρου

Ο Φάκελος συνέδρου παραδίδεται με την εγγραφή. Φάκελο συνέδρου δικαιούνται όλοι οι σύνεδροι με εξαίρεση τους ανήλικους που συνοδεύονται από ενήλικους συνέδρους. Οι ανήλικοι (κάτω των 14 ετών) με συνοδό θα παραλαμβάνουν κονκάρδα & πρόγραμμα και θα μπορούν να παρακολουθήσουν χωρίς συνδρομή όλες τις εργασίες του συνεδρίου.

Ο Φάκελος συνέδρου θα περιλαμβάνει τα εξής :

Τσάντα συνέδρου
Κονκάρδα συνέδρου
Πρόγραμμα συνεδρίου
Βιβλίο με τα πρακτικά του συνεδρίου
Μπλοκ σημειώσεων
Στυλό συνεδρίου
Αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής
Αναμνηστική φωτογραφία Συνέδρων
Διαφημιστικό υλικό Χορηγών
Διαφημιστικό υλικό Δήμου Σπάρτης
Αναμνηστικά δώρα