Οργανωτική Επιτροπή

Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του 9ου Πανελήνιου Συνεδρίου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας είναι οι:

1.  Δούβρης Αθανάσιος

2. Κατσίχτης Παναγιώτης

3. Κεχαγιάς Άγγελος

4. Νικολακάκος Παναγιώτης

5. Ροβόλη Ιωάννα

6. Τηγάνη Κυριακή

7. Τρεμούλης Νικόλαος

8. Τσάμης Βαγγέλης

9. Φαρμακόπουλος Αντώνης